Disclaimer

Disclaimer van www.karnemelkplaats.nl

Op het gebruik van deze website (www.karnemelkplaats.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website (Karnemelkplaats), wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Karnemelkplaats streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Karnemelkplaats niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Karnemelkplaats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Karnemelkplaats en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Karnemelkplaats garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Karnemelkplaats te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Karnemelkplaats heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Karnemelkplaats aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Karnemelkplaats zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Karnemelkplaats daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Genoten van een gastvrij verblijf.

Een warm welkom met een persoonlijke rondleiding door de eigenaar over het terrein. Een kijkje genomen in de nieuwe Tiny Houses met mooie keuken en veranda, fantastische plek! Eén weiland doorwandelen en je staat op het strand.
Volgend jaar zijn we weer van de partij!

Veronique Oldenzael